Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Losser
 
 
Archief Archief
Het archief van de Hervormde Gemeente Losser is in 1974 beschreven door J.G.J. van Booma, destijds adjunct-archivaris van de Nederlandse Hervormde Kerk.
Alhoewel Van Booma niet helemaal onvoorbereid was bij zijn (eerste) bezoek aan Losser op 23 november 1970, was hij toch verrast door de ‘rijke’ inhoud van het archief. Het bleek vele belangwekkende stukken te bevatten, waarvan sommige zelfs belangrijk hebben bijgedragen aan de kennis over middeleeuwse parochiële instellingen. Het oudste archiefstuk dateert van 1404 en behoort tot het archief van het pastoriefonds. Van de oudste stukken zijn door Van Booma regesten (samenvattingen) gemaakt.
Helaas zijn er in de loop van de eeuwen delen van het archief weggeraakt. Zo ontbreken de kerkenraadsnotulen van vóór 1817. Uit de bewaard gebleven stukken van de, in het begin van de 19de eeuw, gevoerde processen over de eigendom van de kerkegoederen blijkt, dat toen nog verschillende stukken aanwezig waren, die in 1974  ontbraken. Bijvoorbeeld een register met doop- en trouw- inschrijvingen vanaf 1667 en vermeldingen van ontvangsten en uitgaven van de kerk vanaf 1665.
Eveneens ontbreken de rekeningen van de herbouw van het kerkgebouw in 1667, nadat Losser in 1665 door de troepen van de bisschop van Munster (Bernard van Galen) in brand was gestoken. Ook de verantwoording van een ten behoeve van de wederopbouw van de kerk, in Overijssel en de graafschap Bentheim, gehouden inzameling is verdwenen.
Ook van de bouw van de (nieuwe) kerk in 1810 is geen dossier aanwezig.
In 1986 èn in 1987 werd Losser getroffen door een wolkbreuk. Het water drong beide keren het Aleida Leurinkhuis binnen, waar toen het archief werd bewaard. Enkele oude delen van het archief leden aanzienlijke waterschade. In dezelfde tijd wees de heer Herman Dalenoort, de toenmalige archiefconsulent van de classis Hengelo, gealarmeerd door enkele opzienbarende gevallen van brandstichting in de gemeente Losser, op het gevaar van brand voor het kostbare archief. Het college van kerkvoogden besloot daarom het ‘oude’ archief, zoals dat in 1974 door Van Booma in kaart was gebracht, in bewaring (bruikleen) te geven bij het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle. Daar wordt het nu, sedert 5 november 1987, onder optimale omstandigheden bewaard.
Het archief is in Zwolle te raadplegen onder toegangsnummer 473.

 
Literatuur:
Slageren, Georg van, 400 jaar Hervormden in Losser. (1998, Historische Kring Losser).
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 10:00
afscheid groep 8 Meetser Snelschoolmeer details

Koffie bij Aleida
datum en tijdstip 06-07-2022 om 10:00
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10:00
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 14-07-2022 om 09:30 uur
meer details

Vergadering Kerkenraad
datum en tijdstip 14-07-2022 om 19:30 uur
meer details

 
Dinkeldienst Oecumenische viering op de OASE bij Gronau zondag 19 juni om 10.30 uur
meer
 
Jongerenwerk 2022
Klik op de regel voor meer informatie over:

1.  Jongeren catechese 2022

2.  Vrijbuiters 2022

3.  Jongerenavond Connect 2022 
 
Kenmerkend aanzien

 
Geven met Givt
uitleg
voorbeeld
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.